Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
STWIERDZENIE NABYCIA PRZEZ GMINĘ WARSZAWA BEMOWO PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ (GMINNĄ) – UL. ŁĘGI,
A A A

Informuję, że prowadzone jest postępowanie w trybie art. 73 ustawy
z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w sprawie stwierdzenia nabycie przez gminę Warszawa Bemowo (obecnie m.st. Warszawa) z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Bemowo, zajętego pod drogę publiczną (gminną) – ul. Łęgi, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka ew.
nr 39/4 o pow. 0.7028 ha z obrębu 6-13-13.

            Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w:

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja stwierdzająca nabycie w/w prawa.

SPN-II.7533.82.2012.MS

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-03 08:15:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-03 08:17:55 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1521