Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ MIASTA I GMINY DROBIN Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – GMINNĄ (DZ. NR 262)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) została wydana decyzja w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Miasto i Gminę Drobin prawa własności gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętego pod drogę publiczną:

- część drogi gminnej nr 311139 „/Dziedzice/ granica gminy – Krajkowo - Chudzyno” (obecnie: nr 290539 W), oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 262 o pow. 0,8100 ha, położonego w obrębie  Chudzyno, Drobin – obszar wiejski.

 

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji Nr 391/P/2012 (znak SPN-P.7533.154.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-07 10:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-07 10:30:35 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1532