Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI GRUNTU – SULEJÓWEK, OBRĘB 16, DZ. EW. NR 347 NA WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SULEJÓWEK
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod drogę publiczną – krajową, stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Miasta Sulejówek:

  • udział w 1/2 części gruntu położonego w Sulejówku, oznaczonego w ewidencji gruntów obrębu 16 jako działka nr 347 o pow. 0,0033 ha

- a zajętej w dniu 31 grudnia 1998 r. pod część pasa drogi publicznej lokalnej miejskiej - ul. Jagiellońskiej w Sulejówku.

W związku z powyższym informuję, że osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 310 (tel. 25 632-50-33).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S.7533.42.2015.JM

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-09 11:58:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-09 12:00:13 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 44