Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt zajęty pod drogi publiczne –  drogi gminne:

 

- nr 310535/ Uniejewo – Siecień – Cierszewo – droga krajowa nr 562/ oznaczona  jako  działka  nr 250 o  pow. 0,45 ha, położona w obrębie Siecień, jednostka ewidencyjna Brudzeń Duży – Gmina Wiejska

-  nr 310520 / Więcławice – Rembielin/ oznaczona jako działka nr 308 o pow. 0,06 ha, położona w obrębie Sobowo, jednostka ewidencyjna Brudzeń Duży – Gmina Wiejska, stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Gminy Brudzeń Duży.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 201 (tel.24 2623143). 

Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturą: SPN-P.7533.76.2012 i SPN-P.7533.79.2012

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-14 10:03:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-08-14 10:05:02 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1055