Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTÓW POŁOŻONYCH W MIEŚCIE SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ MIASTA SULEJÓWEK
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Miasta Sulejówek :

 1. grunt położony w Sulejówku:
 • w obrębie 12, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o pow. 0,1225 ha,
 • w obrębie 13, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 82  o pow. 0,0792 ha,
 • w obrębie 14, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 21 o pow. 0,2522 ha,
 • w obrębie 15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2 o pow. 0,1301 ha,

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną - część ul. Mińskiej w Sulejówku;

 1. grunt położony w Sulejówku:
 • w obrębie 11, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 79 o pow. 0,1699 ha,
 • w obrębie 12, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 54  o pow. 0,2010 ha,
 • w obrębie 13, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 76 o pow. 0,0403 ha,
 • w obrębie 14, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 2 o pow. 0,1261 ha,
            

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną - część ul. Partyzantów w Sulejówku;

 1. grunt położony w Sulejówku:
 • w obrębie 11, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 50 o pow. 0,3427 ha,
 • w obrębie 12, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 39 o pow. 0,2362 ha,

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną - część ul. Mazowieckiej w Sulejówku;

 1. grunt położony w Sulejówku:
 • w obrębie 11, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 26 o pow. 0,3386 ha,
 • w obrębie 12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24 o pow. 0,2857 ha,

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną - część ul. Klonowej w Sulejówku.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze - Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 110 (tel. 25 632-50-33).  Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S 7533.129,130,131 i 132.2012.JM

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-10 10:26:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-10 10:34:35 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1421