Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM POŁOŻONE W GMINIE KOWALA, W OBRĘBIE PARZNICE - DZIAŁKI NR 523/1, 247, 417/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w gminie Kowala, w obrębie Parznice, oznaczone jako działki ewidencyjne:

  • numer 523/1 o powierzchni 0,0079ha ha,
  • numer 247 o powierzchni 0,1700 ha,
  • numer 417/1 o powierzchni 0,0131 ha,

które stały się własnością Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/09  z dnia 14 lipca 2009r znak: WI.R.PP.7199-Rd/2/09  o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 733 w km 23+130 z drogą wojewódzką nr 744 w km 7+840 oraz droga powiatową 3540 w miejscowości Parznice.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 210.

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-23 09:47:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-23 09:48:49 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1132