Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH LIPINY, TOPÓR, PORZEWNICA I CHOSZCZE, GMINA MROZY, NA WŁASNOŚĆ POWIATU MIŃSKIEGO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymieniony grunt zajęty pod drogę publiczną, (wojewódzką) - Nr 36 317 relacji: Mrozy – Topór - Lipiny, stał się z dniem 1 stycznia 1999 roku własnością Powiatu Mińskiego.

  • grunt położony w obrębie Lipiny, gmina Mrozy, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 339 o opow. 1,3400 ha, zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku, pod część pasa drogi publicznej (wojewódzkiej) - Nr 36 317 relacji: Mrozy – Topór - Lipiny.
  • grunt położony w obrębie Topór, gmina Mrozy, oznaczony na mapie do celów prawnych, przyjętej w ewidencji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mińsku Mazowieckim w dniu 26 maja 2014 roku pod nr P.1412.2014.2521 jako działka nr 827/2 o pow. 0,3447 ha, zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku, pod część pasa drogi publicznej (wojewódzkiej) - Nr 36 317 relacji: Mrozy – Topór - Lipiny.
  • grunt położony w obrębie Topór, gmina Mrozy, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki: nr 160 o pow. 0,5500 ha, nr 824 o pow. 1,8100 ha i nr 828 o pow. 1,1100 ha, zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku, pod część pasa drogi publicznej (wojewódzkiej) - Nr 36 317 relacji: Mrozy – Topór - Lipiny.
  • grunt położony w obrębie Porzewnica, gmina Mrozy, oznaczony w ewidencji gruntów jako działki: nr 1 o pow. 0,6700 ha i nr 87 o pow. 0,3200 ha,, zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku, pod część pasa drogi publicznej (wojewódzkiej) - Nr 36 317 relacji: Mrozy – Topór - Lipiny.
  • grunt położony w obrębie Choszcze, gmina Mrozy, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 163 o pow. 0,5400 ha, zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku, pod część pasa drogi publicznej (wojewódzkiej) - Nr 36 317 relacji: Mrozy – Topór - Lipiny.

W związku z powyższym informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 311, (tel. 25 644-71-53).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą

  • SPN-S.7533.392.2014.A.K-W
  • SPN-S.7533.391.a.2014.A.K-W
  • SPN-S.7533.391.2014.A.K-W
  • SPN-S.7533.390.2014.A.K-W
  • SPN-S.7533.389.2014.A.K-W

 

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-19 09:06:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-19 09:10:30 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 59