Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ PLANOWANIA BUDŻETU – WPS.III
A A A

Oddział Planowania Budżetu WPS-III

Kierownik Oddziału:

Monika Koziarska

Tel.  22 695 71 50
Fax. 22 695 71 54

Zastępująca Kierownika Oddziału:

Edyta Iwasiuk

Tel.  22 695 71 51
Fax. 22 695 71 54

Zakres działania: 

 1. Planowanie środków na zadania z zakresu polityki społecznej finansowane z budżetu państwa, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego;
 2. Ustalenie, zgodnie z zakresem merytorycznym Wydziału, planów dotacji celowych oraz zmian planów dla jednostek samorządu terytorialnego na:
  • zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
  • zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  • dofinansowanie zadań własnych; 
 3. Prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe oraz monitorowanie wydatków na zadania z zakresu polityki społecznej, finansowane z budżetu państwa;
 4. Wyliczanie miesięcznych dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego i sporządzanie pisemnych dyspozycji do Wydziału Finansów MUW;
 5. Sporządzanie okresowych sprawozdań z wykorzystaniem budżetu;
 6. Przygotowywanie propozycji wystąpień do ministerstw resortowych w sprawach przydzielenia dodatkowych środków z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej budżetu państwa na zadania z zakresu polityki społecznej;
 7. bieżąca współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym rozpatrywanie wniosków dotyczących dokonywania zmian w wysokości środków finansowych przyznanych na dany rok budżetowy zgodnie zakresem merytorycznym Wydziału.

Stanowisko ds. sprawozdawczości i realizacji budżetu placówek i jednostek

tel. 22 695 71 52, fax 22 695 71 54, pokój nr 20
tel. 22 695 71 53, pokój nr 20
tel. 22 695 71 56  pokój nr 28
tel. 22 695 71 55  pokój nr 28

Stanowisko ds. finansowania zadań  jednostek i placówek
tel. 22 695 71 51, pokój nr  25

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-05-16 11:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-18 11:37:52 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-05-16 11:48:16 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 35919