Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BBK-II
A A A

Oddział Zamówień Publicznych BBK-II

Kierownik:

Artur Bogdanowicz

e-mail: abogdanowicz@mazowieckie.pl
tel.: 22 695 66 85
fax: 22 695 60 19
pokój nr 182

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Zakres działania:

 1. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie;
 2. nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z Zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;
 3. udział w komisjach przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w Urzędzie;
 4. weryfikacja dokumentacji dotyczącej wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w Urzędzie;
 5. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie:
  • publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych,
  • postępowań odwoławczych;
 6. prowadzenie rejestrów udzielonych zamówień w Urzędzie;
 7. weryfikacja faktur i rachunków pod kątem zgodności z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi;
 8. monitorowanie zamówień publicznych udzielanych przez kierowników zepolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej;
 9. przygotowywanie informacji dla Wojewody dotyczących nieprawidłowości w planach i informacjach w zakresie zamówień publicznych przedkładanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej;
 10. opracowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z wydziałami Urzędu, informacji zbiorczych z zakresu zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wydatkowanie podlega rygorom ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 11. współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie zamówień publicznych.

Zamówienia Publiczne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Czas wytworzenia informacji: 2014-11-19 10:03:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Szymchel
Czas udostępnienia informacji: 2009-08-04 15:44:33 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Szymchel
Czas modyfikacji informacji: 2014-11-19 10:05:24 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 48885