Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM POŁOŻONE W GMINIE DOBRE OBRĘB: DOBRE I WALENTÓW ORAZ W GMINIE STANISŁAWÓW OBRĘB KOLONIE STANISŁAWÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194  z późn.  zm.), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie Dobre i Walentów gmina Dobre oraz w obrębie Kolonie Stanisławów gmina Stanisławów oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:

 1. nr 467/6 o pow. 0,0027 ha,
 2. nr 470/10 o pow. 0,0053 ha,
 3. nr 470/13 o pow. 0,0012 ha,
 4. nr 467/5 o pow. 0,0206 ha,
 5. nr 254/1 o pow. 0,0046 ha,
 6. nr 255/1 o pow. 0,0007 ha,
 7. nr 255/3 o pow. 0,0063 ha,
 8. nr 256/2 o pow. 0,0041 ha,
 9. nr 276/1 o pow. 0,0025 ha,
 10. nr 276/3 o pow. 0,0155 ha,
 11. nr 277/2 o pow. 0,0008 ha,
 12. nr 245/1 o pow. 0,0095 ha,
 13. nr 247/2 o pow. 0,0055 ha,
 14. nr 422/3 o pow. 0,0078 ha,
 15. nr 557/1 o pow. 0,0021 ha,
 16. nr 575/1 o pow. 0,0020 ha,
 17. nr 1/2 o pow. 0,0039 ha,
 18. nr 413/2 o pow. 0,0008 ha,
 19. nr 2384/1 o pow. 0,0306 ha,
 20. nr 2313/1 o pow. 0,0256 ha,
 21. nr 2306/10 o pow. 0,0113 ha,
 22. nr 846/1 o pow. 0,0014 ha,
 23. nr 300/2 o pow. 0,0007 ha,
 24. nr 304/2 o pow. 0,0005 ha,


które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 03.01.2011 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20/10 z dnia 10.11.2010 r., znak: WIŚ.II.KZ/PG.7119-D/355/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637  relacji Warszawa – Węgrów, na odcinkach od km 44+000 (skrzyżowanie z DK nr 50) do km 75+309 oraz od km 75+898 do km 79+362 (rondo: ul. Piłsudskiego i ul. Słowackiego w m. Węgrów), sprostowanej postanowieniami Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.II. KZ/PG.7119-D/355/10 z dnia: 11.04.2011 r., 31.05.2011 r., 25.07.2011 r. i 13.10.2011 r.

Jednocześnie informuję, że istnieje  możliwość zapoznania się z treścią decyzji :

 1. nr 1192/S/12 znak SPN-S 7570.219.2011.A.P-W
 2. nr 1193/S/12 znak SPN-S 7570.219a.2011.A.P-W
 3. nr 1194/S/12 znak SPN-S 7527.219b.2011.A.P-W
 4. nr 1195/S/12 znak SPN-S 7527.219c.2011.A.P-W
 5. nr 1196/S/12 znak SPN-S 7527.227.2011.A.P-W
 6. nr 1197/S/12 znak SPN-S 7527.227a.2011.A.P-W
 7. nr 1198/S/12 znak SPN-S 7527.227b.2011.A.P-W
 8. nr 1199/S/12 znak SPN-S 7527.227c.2011.A.P-W
 9. nr 1200/S/12 znak SPN-S 7527.227d.2011.A.P-W
 10. nr 1201/S/12 znak SPN-S 7527.227e.2011.A.P-W
 11. nr 1202/S/12 znak SPN-S 7527.227f.2011.A.P-W
 12. nr 1203/S/12 znak SPN-S 7527.234.2011.A.P-W
 13. nr 1204/S/12 znak SPN-S 7527.234a.2011.A.P-W
 14. nr 1205/S/12 znak SPN-S 7527.234b.2011.A.P-W
 15. nr 1206/S/12 znak SPN-S 7527.234c.2011.A.P-W
 16. nr 1207/S/12 znak SPN-S 7527.238.2011.A.P-W
 17. nr 1208/S/12 znak SPN-S 7527.248.2011.A.P-W
 18. nr 1209/S/12 znak SPN-S 7527.254.2011.A.P-W
 19. nr 1210/S/12 znak SPN-S 7527.304.2011.A.P-W
 20. nr 1211/S/12 znak SPN-S 7527.313.2011.A.P-W
 21. nr 1212/S/12 znak SPN-S 7527.355.2011.A.P-W
 22. nr 1189/S/12 znak SPN-S 7527.80.2011.BZ
 23. nr 1190/S/12 znak SPN-S 7527.366.2011.BZ
 24. nr 1191/S/12 znak SPN-S 7527.366a.2011.BZ

w Oddziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze-Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ( Siedlce ul. Piłsudskiego 38, pokój 110).

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-31 10:27:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-31 10:32:39 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1022