Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY PACYNA
A A A

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY PACYNA

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy                                     z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Pacyna                              z dniem 1 stycznia 1999 r., z mocy prawa w drodze decyzji, gruntu zajętego pod drogi publiczne – gminne:

- nr 312926/Raków–Skrzeszewy/ - nowy nr drogi 140326 W, oznaczonego                    w rejestrze gruntów jako działka nr 103 o pow. 0,28 ha, położona w obrębie Skrzeszewy oraz działka nr 267 o pow. 1,48 ha, położona w obrębie Raków, jednostka ewidencyjna  Pacyna – Gmina Wiejska,

-  nr 312905 / Rybie – gr. gminy/Kamień – Paszniki/ - nowy nr drogi 140305 W, oznaczonego jako działka nr 191 o pow. 1,24 ha, położona w obrębie Rybie, jednostka ewidencyjna Pacyna – Gmina Wiejska

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 201 (tel.24 262 31 43).

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą: SPN-P.7533.126-127.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2012-08-03 08:33:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-08-03 08:33:59 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1545