Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
PRZYZNANIE GMINOM ŚRODKÓW NA PRACE REMONTOWE, KONSERWACYJNE I PORZĄDKOWE NA OBIEKTACH GROBOWNICTWA WOJENNEGO
A A A

Nr karty informacyjnej:

PG-01-WPS.VIII.1

Zatwierdził:

Wiesława Kacperek-Biegańśka, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Dnia:

01.02.2012 r.

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Czerniakowska 44
00-717 Warszawa
Tel. 22 695 71 00
http://www.mazowieckie.pl/

SPRAWA:

Przyznanie gminom środków na prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe na obiektach grobownictwa wojennego.

PRZEDMIOT SPRAWY:

 

Przyznanie gminom środków na prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe na obiektach grobownictwa wojennego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. nr 39,  poz. 311 z późn. zm.) oraz art. 45, 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

1. Wydział Polityki Społecznej
    ul. Czerniakowska 44
    00-717 Warszawa   
    tel. 22 695 71 00
    godziny i dni urzędowani: Pn – Pt 8:00-16:00

 2. Mazowiecki Urząd Wojewódzki
     Plac Bankowy 3/5
     00-950 Warszawa

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek, zawierający: nazwę gminy – wnioskodawcy, rodzaj i lokalizację obiektu, wskazanie własności gruntu, na którym znajduje się obiekt, opis stanu technicznego obiektu, zakres prac przewidzianych do wykonania, koszt planowanego remontu, dane osób prowadzących sprawę oraz datę i podpis organu wnioskodawcy.

2.  Wycena planowanych prac.

3.  Aktualna dokumentacja fotograficzna.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Porozumienie

 

OPŁATY:

Brak opłat.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Brak

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Samodzielne Stanowisko ds. Opieki Nad Cmentarzami Wojennymi oraz Miejscami Pamięci Narodowej

Wydział Polityki Społecznej
ul. Czerniakowska 44,
00-717 Warszawa,
tel. 22 695 71 96

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Wnioski składane w terminie do 30 czerwca na następny rok budżetowy.

 

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

Wzór wniosku

plik2.pdf
dokument nie dostępny do pobrania
Czas wytworzenia informacji: 2013-01-25 11:03:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Tomasz Barnaś
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-22 13:41:40 Osoba udostępniająca informację: Tomasz Barnaś
Czas modyfikacji informacji: 2013-01-25 11:05:55 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 3890