Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SYSTEMU - CFE-III
A A A

Oddział Systemu - CFE-III

Kierownik:

Agnieszka Kasznia-Polakowska
Telefon: 22 695 64 37  pokój 633
e-mail: apolakowska@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. Planowanie wydatków wydziału w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, sporządzanie prognoz i sprawozdań dotyczących realizacji wydatków
 2. Przygotowanie, realizacja i rozliczanie projektów w zakresie działań POPT 07-13, w tym przygotowanie wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność
 3. Opiniowanie Instrukcji Wykonawczej oraz zmian do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WM
 4. Obsługa uczestnictwa przedstawiciela IPOC w Komitecie Monitorującym RPO WM
 5. Gromadzenie i analiza informacji i dokumentów dotyczących systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WM, w tym m.in.
  a) analiza wyników kontroli i audytów przeprowadzanych w ramach RPO WM
  b) analiza informacji miesięcznych od IZ z realizacji RPO WM
  c) monitorowanie aktualizacji wytycznych MRR i zmian w przepisach KE
  d) obsługa Krajowego Systemu Informatycznego KSI (SIMIK 07-13)
 6. Okresowa aktualizacja Instrukcji Wykonawczej IPOC, prowadzenie Rejestru Odstępstw od Procedur
 7. współpraca z Oddziałem Kontroli przy realizacji kontroli w IZ RPO WM lub w instytucjach jej podległych
 8. Sporządzanie i aktualizowanie Analizy ryzyka oraz Rocznego Planu Działania MUW (RPD MUW) w obszarze dotyczącym pionu IPOC, monitorowanie realizacji RPD MUW
 9. Przechowywanie dokumentów związanych z zadaniami realizowanymi przez Oddział Systemu i przygotowanie ich do archiwizacji 
Czas wytworzenia informacji: 2013-04-18 13:55:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Patora
Czas udostępnienia informacji: 2010-02-04 09:44:29 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2013-04-18 13:56:29 Osoba modyfikująca informację: Michał Patora
  ilość odwiedzin: 32888