Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ DS. POMOCY STACJONARNEJ - WPS.II
A A A

Oddział ds. Pomocy Stacjonarnej - WPS-II 

Kierownik:

Mirosława Jaźwińska-Kudzin

Tel. (22) 695-71-30
E-mail: mjazwinska@mazowieckie.pl

Zakres działania:

 1. Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością usług świadczonych przez domy pomocy społecznej, dla których zostały określone standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami.
 2. Kontrola jakości usług, dla których zostały określone standardy, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji samorządowej.
 3. Kontrola jakości usług, dla których określone zostały standardy, wykonywanych przez domy pomocy społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego przez podmioty niepubliczne.
 4. Kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania prawa tych osób.
 5. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej.
 6. Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
 7. Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej.
 8. Prowadzenie rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.

Stanowiska ds. nadzoru i kontroli nad domami pomocy społecznej

tel. 22 695 71 33, pokój nr 29
tel. 22 695 71 75, pokój nr 29
tel. 22 695 71 39, pokój nr 29
fax. 22 695  71 47

 • wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej
  tel. 22 695 71 33, pokój nr 29
  tel. 22 695 71 75, pokój nr 29                                                                         
 • prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej
  tel. 22 695 71 39, pokój nr 29

Stanowiska ds. kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

tel. 22 695 71 39, pokój nr 29
tel. 22 695 71 40, pokój nr 26
tel. 22 695 71 41, pokój nr 27
tel. 22 695 71 42, pokój nr 27

 • prowadzenie postępowań dotyczących nałożenia kary za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
  tel. 22 695 71 39, pokój nr 29
  tel. 22 695 71 42, pokój nr 27
  tel. 22 695 71 40, pokój nr 26
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
  tel. 22 695 71 41,  pokój nr 27
 • prowadzenie  rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
  tel. 22 695 71 41, pokój nr 27
  tel. 22 695 71 39, pokój nr 29

 

Czas wytworzenia informacji: 2014-03-19 09:40:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-18 11:35:52 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-03-19 09:49:27 Osoba modyfikująca informację: Magdalena Runkowska
  ilość odwiedzin: 37436