Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY
A A A

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt zajęty pod drogi publiczne –  drogi gminne:

 

- część drogi nr 310536 / Siecień – Radotki ( droga woj. 186)/ - nowy nr drogi 290336 W, oznaczony jako działka nr 281 o pow. 0,21 ha, położona w obrębie Siecień,

- część drogi nr 310511 / Bądkowo Rochny – Janoszce – Karwosieki Cholewice/ - nowy nr drogi 290311 W, oznaczona jako działka nr 216 o pow. 0,05 ha, położona w obrębie Łukoszyno Borki,

- część drogi nr 310511 / Bądkowo Rochny – Janoszce – Karwosieki Cholewice / - nowy nr drogi 290311 W, oznaczony jako działki nr 127 o pow. 0,26 ha, nr 130 o pow. 0,22 ha i nr 78 o pow. 0,20 ha, położone w obrębie Rochny Podlasie,

- część drogi nr 310524 / Sobowo – Strupczewo Małe – Brudzeń Mały – Parzeń Janówek / - nowy nr drogi 290324 W, onaczony jako działka  nr 20 o pow. 0,19 ha, położona w obrębie Brudzeń Duży,

- cześć drogi nr 310525 / Brudzeń Duży – Brudzeń Mały/- nowy nr drogi 290320 W, oznaczony jako działki nr 169 o pow. 0,02 ha, nr 222 o pow. 0,61 ha, nr 313 o pow. 0,31 ha, położone w obrębie Brudzen Duży,

- cześć drogi nr 310520 /Więcławice – Rembielin/- nowy nr drogi 290320 W, oznaczony jako działka nr 228 o pow. 0,86 ha, położona w obrębie Główina,

- część drogi nr 310512 / Noskowice – granica gminy (Łukoszyn)/ - nowy nr drogi 290312 W, oznaczony jako działka nr 78 o pow. 0,20 ha, położona                w obrębie Rochny Podlasie,

-  część drogi nr 310522 / Rembielin – Gorzechowo – Rokicie / - nowy nr drogi 290322 W, oznaczony jako działka nr 28 o pow. 0,45 ha, położona w obrębie Rokicie, jednostka ewidencyjna Brudzeń Duży – Gmina Wiejska.

, stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Gminy Brudzeń Duży

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 201 (tel.24 2623143).

Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.75.2012, SPN-P.7533.77-78.2012, SPN-P.7533.80-85.2012

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-23 14:21:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-23 14:22:23 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1182