Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
NABYCIE PRZEZ SKARB PAŃSTWA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 1 CZERWCA 2003R. PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD CZĘŚĆ LINII KOLEJOWEJ WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD
A A A

OGŁOSZENIE

 

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa
i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948 z późn. zm.) postępowanie administracyjne w sprawie potwierdzenia:

1)     nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska, położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 3 o pow. 0.0698 ha i nr 217
o pow. 0.0313 ha w obrębie 2-05-01;

2)     nabycia z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003r. przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie 1) wraz z nabyciem z mocy prawa z dniem
1 czerwca 2003r. prawa własności budynków, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie.

            Wobec powyższego informuję, iż osobom, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w:

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca w/w prawa.

SPN-II.7520.21.2009.MS

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-03 07:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-03 07:40:25 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1199