Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WOJEWODA MAZOWIECKI INFORMUJE, ŻE ZOSTAŁY WYDANE DECYZJE W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W GMINIE PRZYTYK, W OBRĘBIE PODGAJEK ZACHODNI
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 721 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w gminie Przytyk, w obrębie Podgajek Zachodni, oznaczone jako działki numer:

- 38/1 o powierzchni 0,0802ha,

- 32/1 o powierzchni 0,0076ha,

- 36/1 o powierzchni 0,0228ha,

- 35 o powierzchni 0,0531ha,

które posiadają nieuregulowany stan prawny. Powyższe nieruchomości stały się własnością Województwa Mazowieckiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2011 z dnia 21 kwietnia 2011r. znak: WIŚ.R.PP.7119-Rd.1.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 relacji Radom – Potworów na odcinku: od km 15+527 do km 17+775 – kategoria obiektów budowlanych XXV, XXVI, XXVIII”.

 

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-04 09:03:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-04 09:04:30 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1086