Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
A A A

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM NA WŁASNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku są prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty zajęte pod drogi publiczne (wojewódzkie), oznaczone w rejestrze gruntów jako działki:

- nr 21/2 o pow. 1,7500 ha, nr 23 o pow. 0,1200 ha i nr 24/2 o pow. 1,1200 ha (obręb Lwówek, gm. Sanniki),

- nr 35 o pow. 1,2443 ha, nr 37 o pow. 0,4135 ha, nr 53 o pow. 0,3672 ha, nr 94 o pow. 0,2214 ha i nr 122 o pow. 0,5615 ha (obręb Maszewo, m. Płock),

- nr 247 o pow. 4,7800 ha (obręb Babiec Piaseczny), nr 2 o pow. 1,5000 ha (obręb Zamość Nowy), nr 60 o pow. 2,5800 ha i nr 100 o pow. 4,6200 ha (obręb Lipniki, gm. Rościszewo),

- nr 4 o pow. 0,3000 ha (obręb Piastowo), nr 79 o pow. 1,5200 ha (obręb Bledzewko) i nr 48 o pow. 1,2500 ha (obręb Piaski, gm. Sierpc),

- nr 210 o pow. 2,2300 ha (obręb Zglenice Duże), nr 16 o pow. 1,6000 ha (obręb Mochowo Nowe) i nr 34 o pow. 1,6100 ha (obręb Żuki, gm. Mochowo),

 stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 w Płocku w pok. 212 (tel.24 2623143).

Niniejsze sprawy prowadzone są pod sygnaturami: SPN-P.7533.76.2011, SPN-P.7533.11.2012 ÷ SPN-P.7533.15.2012, SPN-P.7533.31.2012 ÷ SPN-P.7533.40.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-18 09:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-18 09:11:58 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1411