Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO.
A A A

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEJŚCIA GRUNTU NA WŁASNOŚĆ POWIATU SIERPECKIEGO (92-115)

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty położone w gminie Sierpc, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne:

- nr 67 o pow. 2,3000 ha (obręb Żochowo),

- nr 78 o pow. 2,3500 ha (obręb Żochowo),

- nr 62 o pow. 0,8100 ha (obręb Sułocin Teodory),

- nr 51 o pow. 1,8300 ha (obręb Śniechy),

- nr 102 o pow. 0,5200 ha (obręb Śniechy),

- nr 99 o pow. 0,2900 ha (obręb Śniechy),

- nr 96 o pow. 0,6700 ha (obręb Śniechy),

zajęte pod drogę publiczną – część drogi powiatowej nr 31123 „Sierpc – Ligowo” (obecnie: nr 3726 W), stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.109-115.2012.

 

 

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty położone w gminie Rościszewo, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne: nr 477/1 o pow. 1,5300 ha (obręb Września), nr 81 o pow. 0,8500 ha (obręb Rościszewo) i nr 74 o pow. 3,1000 ha (obręb Polik) zajęte pod drogę publiczną – część drogi powiatowej nr 31109 „ Rościszewo - Września” (obecnie: nr 3712W), stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.106-108.2011.

 Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty położone w gminie Gozdowo, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne: nr 37/5 o pow. 0,2700 ha (obręb Gozdowo), nr 265 o pow. 3,2000 ha (obręb Gozdowo) i nr 90 o pow. 3,5300 ha (obręb Golejewo) zajęte pod drogę publiczną – część drogi powiatowej nr 01585 „PKP Gozdowo - Proboszczewice” (obecnie: nr 3704W), stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.103-105.2012

 Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty położone w gminie Mochowo oznaczone w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne:

- nr 224/1 o pow. 1,4400 ha (obręb Ligowo),

- nr 51 o pow. 1,5100 ha (obręb Żurawinek),

- nr 34 o pow. 0,3700 ha (obręb Żurawin),

- nr 365 o pow. 0,7200 ha (obręb Malanowo Stare),

- nr 360 o pow. 3,2400 ha (obręb Malanowo Stare),

- nr 65 o pow. 1,7200 ha (obręb Malanowo Nowe),

- nr 119 o pow. 2,2000 ha (obręb Ligówko),

- nr 144 o pow. 2,2600 ha (obręb Mochowo Parcele),

 zajęte pod drogę publiczną – część drogi powiatowej nr nr 31124 „Ligowo - Mochowo” (obecnie: nr 3715W), stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.95-102.2012

 Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Płocku jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunty położone w gminie Zawidz, oznaczone w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne: nr 20 o pow. 3,2100 ha (obręb Petrykozy), nr 26 o pow. 2,800 ha (obręb Słupia) i nr 34 o pow. 3,6500 ha (obręb Gutowo Stradzyno) zajęte pod drogę publiczną – część drogi powiatowej nr 31157 „Szumanie – Bielsk” (obecnie: nr 3759W), stały się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Sierpeckiego. Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku ulica Kolegialna 15 w Płocku w pokoju 212 – II piętro (tel. 24 262 31 43). Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-P.7533.92-94.2012

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-31 08:18:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-31 08:19:56 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1339