Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU POŁOŻONEGO W MIEŚCIE SULEJÓWEK NA WŁASNOŚĆ MIASTA SULEJÓWEK
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że niżej wymienione grunty zajęte pod drogi publiczne – gminne, stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Miasta Sulejówek :

 • grunt położony w Sulejówku:
  • w obrębie 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 66 o pow. 0,0387 ha i nr 87 o pow. 0,1827 ha,
  • w obrębie 11, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 7  o pow. 0,0587 ha, nr 32 o pow. 0,0596 ha i nr 58 o pow. 0,0586 ha;
  • w obrębie 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 117 o pow.
   0,2493 ha;
  • w obrębie 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188/1 o pow. 0,2377 ha;
  • w obrębie 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 116 o pow.
   0,0803 ha, nr 275 o pow. 0,0710 ha i nr 402 o pow. 0,0832 ha;
  • w obrębie 20, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9 o pow. 0,1076 ha,

- a zajęty w dniu 31 grudnia 1998 roku pod drogę publiczną – część ul. Świętochowskiego w Sulejówku;

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności    do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze-Placówce  Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 110 (tel. 25 632-50-33).  Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-S 7533.133.2012.JM

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-17 15:37:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-17 15:40:25 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1725