Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWAŃ ZA NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM, POŁOŻONE W GMINIE SIECIECHÓW, OZNACZONE JAKO DZIAŁKI EWIDENCYJNE NR: 201/4, 201/6, 201/3
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Sieciechów, obręb Słowiki:

  • 201/4 o powierzchni 0,0105 ha,
  • 201/6 o powierzchni 0,0390 ha,
  • 201/3 o powierzchni 0,0520 ha.


W/w nieruchomości stały się własnością Województwa Mazowieckiego zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2013 z dnia 18 lipca 2013 r., znak: WIŚ-II.7820.2.696.2012.AR(KZ) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 relacji Nowe Słowiki – Bąkowiec na odcinku od km 0+000 do km 1+100 w miejscowości Nowe Słowiki, na terenie gminy Sieciechów, powiat kozienicki, województwa mazowieckiego” – kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI oraz decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 marca 2014 r., znak DOII-II-jo/BOII-2jo-772-52-344/13/14.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300A.

Czas wytworzenia informacji: 2015-06-08 12:10:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-06-08 12:12:40 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 40