Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NABYCIA Z MOCY PRAWA Z DNIEM 01.01.1999 R. PRZEZ POWIAT WARSZAWSKI PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ (UL. 17 STYCZNIA) - DZIAŁKI NR 12/1 I 12/6 W OBRĘBIE 2-04-07, DZIELNICA WŁOCHY M. ST. WA
A A A

Informuję, że Prezydent m.st. Warszawy wystąpił w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) o stwierdzenia nabycie z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. przez Powiat Warszawski prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną (powiatową) ul. 17 Stycznia, położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, w obrębie 2-04-07, oznaczonego jako działki ewidencyjne nr 12/1 o pow. 0.0067 ha pochodzącej z księgi hipotecznej „Kolonia Okęcinek”, nr 12/6 o pow. 1.7533 ha z obrębu 2-04-07.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w:
Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Oddział Uwłaszczeń
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja stwierdzająca nabycie w/w prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-13 15:35:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-13 15:36:43 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 980