Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZEGO ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W OBRĘBIE LUCIN, GMINA TCZÓW - DZIAŁKI O NUMERACH: 424/2 ORAZ 242/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w gminie Tczów w obrębie Lucin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 424/2 o powierzchni 0,0021 ha oraz 242/1 o powierzchni 0,0104 ha, które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/09 z dnia 12 marca 2009r znak: WI.R-PP/7119-Zw/1/08 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od ronda w miejscowości Tczów do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 od km 55+716 do km 61+208 na terenie gminy Tczów i Gózd stały się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 29 maja 2009r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-08 14:46:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-08 14:48:31 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1297