Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OPIEKI NAD CMENTARZAMI WOJENNYMI ORAZ MIEJSCAMI PAMIĘCI NARODOWEJ WPS-VIII
A A A

Samodzielne Stanowisko do spraw Opieki Nad Cmentarzami Wojennymi oraz Miejscami Pamięci Narodowej WPS-VIII 

Radca Wojewody:

Halina Lipke
Telefon: 22 695 71 76
e-mail: halinalipke@mazowieckie.pl

Samodzielne stanowiska pracy:

Piotr Oleńczak
Telefon: 22 695 71 94
e-mail: polenczak@mazowieckie.pl

Magdalena Staszków
Telefon: 22 695 71 95
e-mail: mstaszkow@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

  1. Koordynowanie w skali województwa działań mających na celu utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej.
  2. Analiza i akceptacja wniosków gmin o środki finansowe na utrzymanie, remonty i rewitalizację gróbów i cmentarzy wojennych.
  3. Nadzór i kontrola gmin z realizacji zadań określonych w porozumieniach z wojewodą mazowieckim.
  4. Współpraca z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, organizacjami społecznymi, parafiami katolickimi, związkami wyznaniowymi i innymi instytucjami w sprawach opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej.
  5. Przygotowanie i udział w posiedzeniach Wojewódzkiego Komitetu Miejsc Pamięci Narodowej. 

Szczegółowe informacje

Czas wytworzenia informacji: 2014-01-13 11:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-18 12:40:11 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: 2014-01-13 11:34:20 Osoba modyfikująca informację: Anna Rżysko
  ilość odwiedzin: 34832