Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIE Z MOCY PRAWA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ UL. LIROWĄ.
A A A

SPN-II.7533.77.2012.MS

 

 

            Informuję, że w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie prowadzone jest postępowanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w sprawie stwierdzenia nabycie z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. przez gminę Warszawa – Centrum (obecnie m.st. Warszawa) prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną (gminną) ul. Lirową, położonego
w Warszawie, Dzielnica Ochota, w obrębie 2-03-12, oznaczonego jako działki ewidencyjne:

­       nr 42/2 o pow. 0.0106 ha, pochodząca z nieruchomości hipotecznej „Szczęśliwice hip. 3023 d. 153 pierw. 6 dz. 5 – cz.”;

­       nr 42/5 o pow. 0.0139 ha, pochodząca z nieruchomości hipotecznej „Szczęśliwice hip. 3023 d. 153 pierw. 6 dz. 6-cz.”;

­       nr 42/6 o pow. 0.0147 ha, pochodząca z nieruchomości hipotecznej „Szczęśliwice hip. 259 dz. 7-cz.”;

­       nr 42/7 o pow. 0.0188 ha, pochodząca z nieruchomości hipotecznej „Szczęśliwice hip. 3023 d. 153 pierw. 6 cz. dz. 4-cz”;

­       nr 42/8 o pow. 0.0673 ha, pochodząca z nieruchomości hipotecznej „Szczęśliwice hip. 3023 d. 153 pierw. 6 ulica z dz. 3-cz.”;

­       dz. 42/11 o pow. 0.0156 ha, pochodząca z nieruchomości hipotecznej „Szczęśliwice hip. 4695 dz. 10-cz.”;

­       dz. 42/12 o pow. 0.0006 ha, pochodząca z nieruchomości hipotecznej „Szczęśliwice hip. 3023 d. 153 pierw. 6 cz. dz. 3 z dz. 3-cz.” Rep. Zd. 9549-cz.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w:

Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Oddział Uwłaszczeń

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja stwierdzająca nabycie w/w prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-26 11:02:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-26 11:03:01 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1227