Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 573 GOSTYNIN – BIERZEWICE
A A A

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte po rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 573 Gostynin - Bierzewice na odcinku od km 14+550 do km 15+577 i od km 15+591 do km 16+613

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 573 Gostynin – Bierzewice

na odcinku Gostynin-Bierzewce od km 14+550 do km 15+577 i od km 15+591 do km 16+613

 

 

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j. Dz. U. z 2008 r.
Nr 193, poz. 1194 z późn. zm. ), art. 118a ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) – informuje , że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 15 listopada 2010 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.P.TM.7119-/6/2010 z dnia 11 października 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 14+550 do km 15+577 i od km 15+591 do km 16+613 na odc. Gostynin - Bierzewice , pow. gostyniński województwo mazowieckie położone w obrębie:

 

1. Bierzewice, gm. Gostynin – działka nr 18/2 o pow. 0,0086 ha,

2. Bierzewice, gm. Gostynin – działka nr 68/1 o pow. 0,0036 ha,

3. Bierzewice, gm. Gostynin – działka nr 90/1 o pow. 0,0014 ha,

4. Bierzewice, gm. Gostynin – działka nr 278/2 o pow. 0,0996 ha 

 

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 203.

 

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-12 07:46:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-12 07:47:24 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1462