Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH – GMINA MIASTO RADOM, OBRĘB 0050 – STARE MIASTO, ARKUSZ MAPY 27, DZ. NR 136/6, 136/4
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - informuje, że na wnioski Prezydenta Miasta Radomia toczą się postępowania administracyjne, w sprawach wydania decyzji potwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez miasto na prawach powiatu - Radom prawa własności nieruchomości, oznaczonych na mapie sytuacyjnej jako działki:

  • numer 136/6 o powierzchni 0,0026 ha,
  • numer 136/4 o powierzchni 0,0006 ha,

położonych w gminie Miasto Radom, obręb 0050 – Stare Miasto, arkusz mapy 27, zajętych pod drogę publiczną – ulicę Generała Leopolda Okulickiego (dawna ulica Generała Świerczewskiego).

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-16 11:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-16 11:45:44 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 16