Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI SPN-P
A A A

Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości SPN-P

Kierownik:

Bożena Piórkowska
tel. 24 235-11-24
e-mail: bpiorkowska@mazowieckie.pl

Zakres Działania:

Starszy Inspektor Wojewódzki:

Ewa Frankowska
tel: 24 235-11-24
e-mail: efrankowska@mazowieckie.pl

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej:

 • potwierdzanie prawa do rekompensaty
 • przekazywanie danych do ujawnienia w rejestrze wojewódzkim i centralnym osób uprawnionych do rekompensaty
 • dokonywanie adnotacji na wydanych decyzjach lub zaświadczeniach o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty.

 

 1. Prowadzenie postępowań w sprawach:
  • Wynikających z dekretu PKWN z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

Starszy Inspektor:

Ewa Śliwińska
tel: 24 235-11-24
e-mail: esliwinska@mazowieckie.pl

 1. Prowadzenie postępowań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, w tym:
  • prowadzenie postępowań dot. wywłaszczenia i ustalania odszkodowania za grunty wywłaszczane pod drogi krajowe
  • prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi krajowe i wojewódzkie
  • zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
  • ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości Skarbu Państwa
 2. Prowadzenie postępowań w sprawach:
  • Wynikających z dekretu PKWN z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,

Starszy Inspektor

Marta Szpiek

tel: 24 235-11-24
e-mail: mszpiek@mazowieckie.pl

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących stwierdzania nabycia oraz przekazywania mienia ogólnonarodowego (państwowego) na rzecz właściwych gmin.
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących stwierdzania nabycia oraz przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – powiatów.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących nabycia z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa gruntów znajdujących się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998r nie stanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne.

Starszy Inspektor Wojewódzki

Małgorzta Wierzchowska

tel. 24 235-11-24
e-mail: mwierzchowska@mazowieckie.pl

 1. Prowadzenie postępowań w II instancji dotyczących odwołań od decyzji Starostów w sprawie ustalenia odszkodowań za grunty przeznaczone lub zajęte pod drogi
 2. Prowadzenie postępowań w II instancji dotyczących odwołań od decyzji Starostów w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Czas wytworzenia informacji: 2013-05-21 11:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-03-31 13:02:20 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2013-05-21 11:36:20 Osoba modyfikująca informację: Dariusz Górecki
  ilość odwiedzin: 33840