Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA WŁASNOŚĆ POWIATU PŁOCKIEGO Z MOCY PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGĘ PUBLICZNĄ – POWIATOWĄ (DZ. NR 127/2I 124/1)
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zostały wydane decyzje w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Powiat Płocki prawa własności gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętego pod drogę publiczną –  część drogi powiatowej:

- nr 31196 „Kłaki - Staroźreby” (obecnie: nr 2914 W), położonego w obrębie Bromierz Wieś, gmina Staroźreby, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 127/2 o pow. 0,2100 ha (stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 127 istniejącej w dniu 31.12.1998 r.) oraz

- nr 31197 „Staroźreby – Kolonia - Warszewka” (obecnie: nr 2915 W), położonego w obrębie Bromierz Wieś, gmina Staroźreby, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 124/1 o pow. 0,8900 ha (stanowiąca część działki ewidencyjnej nr 124 istniejącej w dniu 31.12.1998 r.)

stał się z dniem 01.01.1999 r. własnością Powiatu Płockiego.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji od Nr 383/P/2012 do Nr 384/P/2012 (znak SPN-P.7533.117-118.2012) w siedzibie Delegatury – Placówki Zamiejscowej w Płocku w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (Płock, ul. Kolegialna 15, pokój nr 201).

Czas wytworzenia informacji: 2012-11-19 08:38:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-11-19 08:40:50 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1097