Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚĆ - GMINA WOLANÓW, OBRĘB FRANCISZKÓW, POWIAT RADOMSKI, DZ. NR 105/3 POW. 0,0179 HA
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.)

– informuje, że została wydana decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Wolanów, obręb Franciszków, powiat radomski oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 105/3 pow. 0,0179 ha. Powyższa nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej – ETAP I od km 0+000.00 do km 22+350.00”.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 w pokoju nr 300B.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-07 09:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-07 09:10:40 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 25