Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI W GMINACH DĘBE WIELKIE I MIŃSK MAZOWIECKI
A A A

 

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, ze zm.) w związku z art. 6 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 154, poz. 958) oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.)
informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, na cel publiczny, jakim jest budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – węzeł Ryczołek, od km 520+400 do 541+249 – wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym oraz poza pasem drogowym – obiekt budowlany kategorii XXV i XXVIII, położonych w powiecie mińskim:

 • w gminie Dębe Wielkie:
  • w obrębie Choszczówka Stojecka, jako działki ew.:
   Nr 784/1 o powierzchni całkowitej 1,3100 ha, na obszarze 0,0605 ha,
   Nr 788/1 o powierzchni całkowitej 1,3200 ha, na obszarze 0,0614 ha,
  • w obrębie Choszczówka Rudzka, jako działki ew.:
   Nr 145 o powierzchni całkowitej 0,0200 ha, na obszarze 0,0200 ha,
   Nr 154/2 o powierzchni całkowitej 0,0242 ha, na obszarze 0,0242 ha,

 

 • w gminie Mińsk Mazowiecki:
  • w obrębie Karolina, jako działki ew.:
   Nr 853/4 o powierzchni całkowitej 0,0450 ha, na obszarze 0,0016 ha,
   Nr 856/2 o powierzchni całkowitej 0,0699 ha, na obszarze 0,0336 ha.


Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Ogłoszenie ukazało się 11 stycznia 2010 r. w dzienniku "Rzeczpospolita".

Czas wytworzenia informacji: 2010-01-11 13:44:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2010-06-02 15:05:01 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2007