Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE POTWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ SKARB PAŃSTWA I PKP S.A. PRAW DO GRUNTU POŁOŻONEGO W POWIECIE OTWOCKIM, GMINIE KOŁBIEL - DZIAŁKA NR 386/2 Z OBRĘBU 0019 RUDNO
A A A

Stosownie do art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 08.09.2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” - informuję o zamiarze potwierdzenia:

  1. nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 01.06.2003r. prawa własności gruntu zajętego pod część linii kolejowej Krusze - Pilawa, położonego w powiecie otwockim, gminie Kołbiel, oznaczonego w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 386/2 o pow. 0, 0200 ha z obrębu 0019 Rudno,
  2. nabycia z mocy prawa z dniem 01.06.2003r. przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w punkcie 1).

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja potwierdzająca w/w prawa.

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-25 09:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-25 09:32:23 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1188