Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
WOJEWODA MAZOWIECKI INFORMUJĘ, ŻE TOCZY SIĘPOSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE STWIERDZENIA W DRODZE DECYZJI, ŻE GRUNT POŁOŻONY W WARSZAWIE DZIELNICY BIELANY, OZNACZONY JAKO DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 49 ZAJĘTY POD DROGĘ GMINNĄ – ULICĘ OPŁOTEK, STAŁ SIĘ Z
A A A

OGŁOSZENIE

 

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa
i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia z dnia
13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że

 

grunt położony w Warszawie Dzielnicy Bielany, oznaczony jako działka ewidencyjna nr 49 o pow. 0,0803 ha z obrębu 7-11-07

 

zajęty pod drogę gminną – ulicę Opłotek, stał się z dniem 1.01.1999r. własnością Gminy Warszawa Bielany.

         Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą
SPN-II.7533.889.2011.IB.

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-02 11:28:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-02 11:29:18 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1083