Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W SPRAWIE STWIERDZENIA NABYCIA GRUNTU DZ. EW. NR 73/32 Z OBRĘBU 4-04-17 O POWIERZCHNI 0,0170 HA, NA RZECZ GMINY WARSZAWA – BIAŁOŁĘKA
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział Nieruchomości Drogowych  prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że grunt położony w Warszawie w Dzielnicy Białołęka oznaczony jako działka ewidencyjna nr 73/32 z obrębu 4-04-17 o powierzchni 0,0170 ha, zajęty pod drogę publiczną – ulicę Żywiczną, stał się z dniem 01.01.1999r. własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (Gminy Warszawa - Białołęka).

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności  lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale Nieruchomości Drogowych, Plac Bankowy 3/5w pok. 315 (tel. 25 695-63-26).

Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą  SPN-III.7533.21984.2008.WP

Czas wytworzenia informacji: 2014-02-20 09:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2014-02-20 09:08:10 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 757