Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O ZAMIARZE WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI W DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY - DZIAŁKA NR 118/1 W OBRĘBIE 7-10-08
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 15 ust. 2 i 3 oraz 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721 ze zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006r.o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601 ze zm.) i art. 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2008 Nr 154 poz. 958) – informuje o zamiarze wywłaszczenia na cel publiczny – budowa Trasy Mostu Północnego w ciągu drogi krajowej nr 61 na odcinku od węzła z ul. Marymoncką, Wybrzeżem Gdyńskim i ul. Pułkową w Dzielnicy Bielany do węzła z ul. Modlińską w dzielnicy Białołęka w Warszawie - nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Warszawie, w Dzielnicy Bielany, obręb 7-10-08, stanowiącej działkę ew. nr 118/1 o pow. 0,0102 ha.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie wywłaszczeniowe.

Ogłoszenie ukazało się 16 sierpnia 2010 r. w gazecie "Rzeczpospolita".

Czas wytworzenia informacji: 2010-08-18 13:41:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2011-02-11 13:38:37 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1844