Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM - GMINA GNIEWOSZÓW, OBRĘB 0002 BUDKI OZNACZONEJ NA MAPIE Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI JAKO DZIAŁKA NUMER 585/6 O POWIERZCHNI 0,0064 HA
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - informuje, że na wniosek Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 2 sierpnia 2013 r. znak: GG.7220/2/2013, uzupełniony przy pismach z dnia 5 czerwca 2015 r. i 30 czerwca 2015 r. znak: GG.7220/2/2013/2015, toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Gminę Gniewoszów prawa własności nieruchomości, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości jako działka: numer 585/6 o powierzchni 0,0064 ha położonej w gminie Gniewoszów, obręb 0002 Budki, zajętej pod drogę publiczną - gminną Nr 3427009 Borek – Wał Wiślany – Borek.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-24 09:48:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-24 09:50:37 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 10