Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
A A A

Obowiązki pracodawcy

/Podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27-05-2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968)/

Prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany:

 

    1) poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji, w terminie 14 dni od daty tej zmiany,
    2) przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych warunków.
    − do dnia 20 lipca za I półrocze,
    − do dnia 20 stycznia za II półrocze roku sprawozdawczego.

 

Sporządzający informację jest obowiązany do niezwłocznego wyjaśnienia wszystkich stwierdzonych przez wojewodę nieprawidłowości i rozbieżności w informacjach.

Informacja INF-W.pdf
dokument nie dostępny do pobrania
Informacja INF-WZ.pdf
dokument nie dostępny do pobrania
Czas wytworzenia informacji: 2008-11-18 08:51:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Andrzej Nieszporek
Czas udostępnienia informacji: 2008-11-18 12:02:16 Osoba udostępniająca informację: Andrzej Nieszporek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2743