Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZEGO ZA NIERUCHOMOŚCI W GMINIE JAKUBÓW
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone
w gminie Jakubów w obrębie:

  • Jakubów, oznaczoną jako działka ew. nr 766 o pow. 0,0172 ha
  • Jędrzejów Nowy, oznaczoną jako działki ew. nr 125/1 o pow. 0,0155 ha, nr 57/1 o pow. 0,0015 ha, nr 62 o pow. 0,0509 ha i nr 99/1 o pow. 0,5079 ha,

które na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/08 z dnia 4 stycznia 2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi, dla inwestycji „budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka – Węzeł Ryczołek od km 520+400 do km 541+249 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie gmin: Dębe Wielkie, Kałuszyn, Jakubów i Mińsk Mazowiecki w województwie mazowieckim stały się własnością Skarbu Państwa z dniem 14 marca 2008r.

Czas wytworzenia informacji: 2010-04-12 22:34:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2010-06-25 10:05:04 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 2068