Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE STWIERDZENIA, ŻE DZIAŁKI NR 221/9 I 361 Z OBRĘBU 23 W PRUSZKOWIE,ZAJĘTE POD ULICĘ LIPOWĄ, STAŁY SIĘ Z DNIEM 1.01.1999 R. WŁASNOŚCIĄ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, że grunt położony w Pruszkowie obręb 23, stanowiący dz. ew. nr 221/9 o pow. 0.2099 ha
dz. ew. nr 361 o pow. 0.0784 ha, zajęty pod drogę publiczną o kategorii powiatowej ulicę Lipową w Pruszkowie stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością powiatu pruszkowskiego.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-II.7533.291.2012.ZW.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-24 11:09:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-24 11:11:11 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1010