Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE STWIERDZENIA, ŻE GRUNT POŁOŻONY W OBRĘBIE HOROSZKI MAŁE GM. SARNAKI - DZIAŁKI NR 500/1 I 616 - STAŁ SIĘ Z DNIEM 1 STYCZNIA 1999 R. WŁASNOŚCIĄ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach prowadzi, na podstawie art. 73 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia, w drodze decyzji, że grunt położony w obrębie Horoszki Małe gm. Sarnaki, oznaczony w rejestrze gruntów jako działki : nr 500/1 o pow. 1,2700 ha i nr 616 o pow. 0,4900 ha zajęty pod część drogi wojewódzkiej nr 811 relacji Sarnaki – Konstantynów – Biała Podlaska, stał się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Województwa Mazowieckiego.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - w Oddziale w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38 w pok. 110 (tel. 25 632-50-33). Niniejsza sprawa jest prowadzona pod sygnaturą SPN-S. 7533.67.2012.MZ.

Czas wytworzenia informacji: 2012-05-25 23:04:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-05-25 23:06:52 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1001