Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 577 ŁĄCK – RUSZKI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 577 ŁĄCK – RUSZKI NA ODCINKU ŁĄCK-GĄBIN W KM 0+105,97 DO 9+419,13 ( II )
A A A

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki
na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13  ( II )

 

 

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 12 października 2009 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.P.TM.7119-D/1/2008 z dnia 4 września 2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 577 Łąck – Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13 wraz z brakującą infrastrukturą techniczną” – położone w obrębie:

  1.  Łąck, gm. Łąck – działka nr 49/10  o pow. 12 m2,
  2.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 65/1 o pow. 1 m2,
  3.  Annopol Paszkówka, gm.Gąbin – działka nr 334/1 o pow. 126 m2,
  4.  Annopol Paszkówka, gm.Gąbin – działka nr 353/2 o pow. 17 m2.

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 203.  Sygn.akt: SPN-P.7724/226/10,SPN-P.7724/257/10,SPN-P.7724/268/10 i SPN-P.7724/269/10.

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-03 12:00:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-03 12:03:05 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1076