Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAL SPRAW PRACOWNICZYCH BKO-III
A A A

Oddział Spraw Pracowniczych BKO-III

Kierownik:

Joanna Robak

Telefon: 22 695 62 15,
Fax: 22 695 60 47,
pokój nr 167,
e-mail: jrobak@mazowieckie.pl

 

Zakres działania: 

 1. Realizacja zadań wynikających z polityki kadrowej Wojewody i Dyrektora Generalnego;
 2. Opracowywanie regulaminu pracy Urzędu;
 3. Prowadzenie spraw osobowych wynikających ze stosunku pracy pracowników Urzędu;
 4. Prowadzenie spraw osobowych kierowników zespolonych służb, inspekcji, straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie;
 5. Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu i wykonywanie wszystkich czynności dotyczących płac i ubezpieczeń pracowniczych oraz innych wypłat wynikających ze stosunku pracy;
 6. Przygotowywanie wypłat dla pracowników Urzędu oraz dla osób niebędących pracownikami wynikającymi z umów cywilno-prawnych;
 7. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 oraz zaświadczeń o rekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej;
 8. Prowadzenie komputerowej bazy danych, w tym:
  a) Wprowadzanie danych pracowników nowo zatrudnionych,
  b) Aktualizowanie danych związanych ze stosunkiem pracy,
  c) Prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 9. Przygotowywanie wykazu pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
 10. Sporządzanie informacji, analiz z zakresu spraw osobowych oraz sprawozdawczości na potrzeby Szefa Służby Cywilnej i Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie zatrudnienia pracowników;
 11. Koordynowanie i przygotowywanie sprawozdania Dyrektora Generalnego z realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.);
 12. Przygotowywanie deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 13. Prowadzenie spraw dotyczących działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 14. Wstępna weryfikacja zgłoszeń i wniosków składanych przez pracowników Urzędu do postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej;
 15. Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością służbową pracowników Urzędu i obsługą komisji dyscyplinarnej Urzędu;
 16. Współpraca z Biurem Ochrony w zakresie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu;
 17. Prowadzenie spraw związanych z reklamacją od pełnienia służby wojskowej
  w czasie wojny w zakresie dotyczącym pracowników Urzędu;
 18. Koordynowanie i monitorowanie systemu ocen okresowych oraz pierwszej oceny członków korpusu służby cywilnej, w tym:
  a) wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych w procesie przeprowadzania ocen okresowych,
  b) przygotowywanie arkuszy pierwszej i okresowej oceny dla członków korpusu służby cywilnej,
  c) opracowywanie zestawień i analiz wyników przeprowadzonych ocen.
Czas wytworzenia informacji: 2013-11-20 08:32:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Michał Kłosok
Czas udostępnienia informacji: 2009-04-01 15:48:55 Osoba udostępniająca informację: Michał Kłosok
Czas modyfikacji informacji: 2013-11-20 08:32:23 Osoba modyfikująca informację: Katarzyna Karmeluk
  ilość odwiedzin: 36735