Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do treści art. 9ad ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczone jako działki ewidencyjne nr: 10/4 o pow. 0.0104 ha, 10/6 o pow. 0.0005 ha, 11/4 o pow. 0.0102 ha z obrębu 57 14-03, powstałe w wyniku podziału działek ewidencyjnych nr: 10/1 o pow. 0.0112 ha, 10/2 o pow. 0.0196 ha, 11/1 o pow. 0.0196 ha, które na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7.04.2009 r. Nr WI.II.BG.7047-K/13/09 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji budowa dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi  - wiadukt drogowy w km 39,381 linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia w ciągu ul. Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim stały się z dniem 11.03.2011 r. własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych S. A. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą: SPN-II.75706.50.2011.MK.

Czas wytworzenia informacji: 2011-09-28 10:30:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Artur Słomianko
Czas udostępnienia informacji: 2011-09-28 10:32:04 Osoba udostępniająca informację: Artur Słomianko
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1302