Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH - GMINA JEDLIŃSK, OBRĘB STARE ZAWADY, DZ. NR 67, 68/1, 100/1
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Radomiu z dnia 19 grudnia 2012 r. znak: PZD-I.4120.7.2012 toczą się postępowania administracyjne, w sprawach wydania decyzji potwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości, oznaczonych na mapie nieruchomości jako działki:

  • numer 67 o powierzchni 1,5355 ha,
  • numer 68/1 o powierzchni 0,0014 ha,
  • numer 100/1 o powierzchni 0,0002 ha

położonych w gminie Jedlińsk, obręb Stare Zawady, zajętych pod drogę powiatową Nr 34 414 (obecnie 3512W) Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk.

Czas wytworzenia informacji: 2015-05-15 14:25:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-15 14:26:32 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 54