Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
INFORMACJA O PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH W SPRAWIE NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU ZAJĘTEGO POD DROGI PUBLICZNE – GMINNE POŁOŻONYCH W GMINIE BIELSK (I) POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŚMIŁOWO NR 45, DZIEDZICE NR 33, MACHCINKO NR 2, 18, 90, DRWAŁY NR 180
A A A

Wojewoda Mazowiecki informuje, że prowadzone są, na podstawie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, przez Gminę Bielsk prawa własności gruntów:

1.       Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310207 Śmiłowo – droga wojewódzka nr 157 (nowy nr drogi 290107 W)  położonych w obrębie Śmiłowo – działka nr 45 o pow. 1,23 ha.

2.       Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310210 Ułtowo Dziedzice –granica gminy /Krajkowo/ (nowy nr drogi 290110 W)  położonych w obrębie Dziedzice  – działka nr 33 o pow. 2,05 ha.

3.       Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310219 - /Proboszczewice Nowe/ granica gminy - Machcinko – droga wojewódzka nr 181 (nowy nr drogi 290119 W)  położonych w obrębie Machcinko  – działki nr 2 o pow. 0,12 ha i nr 18 o pow. 1,04 ha oraz w obrębie Machcino – działka nr 89 o pow. 0,44 ha.

4.       Zajętych pod drogę publiczną – gminną nr 310220 Machcino  – Drwały – droga krajowa nr 60 (nowy nr drogi 290120 W)  położonych w obrębie Drwały – działki nr 180 o pow. 0,27 ha i nr 183 o pow. 0,63 ha oraz w obrębie Machcino – działka nr 90 o pow. 1,05 ha.

Wobec powyższego informuję, że osoby, którym przysługuje prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomosci Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15 , pok. 203 (tel. 24 2623143) – w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Niniejsze sprawy prowadzone są  pod sygnaturą: SPN-P.7533.174.2012,  SPN-P.7533.175.2012,  SPN-P.7533.183.2012, SPN-P.7533.189.2012 i SPN-P.7533.190.2012.

Czas wytworzenia informacji: 2012-12-07 10:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-12-07 10:18:28 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1085