Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTE POD ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 577 ŁĄCK – RUSZKI
A A A

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck – Ruszki
na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13  ( III)

 

 

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że zostały wydane decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , które stały się z mocy prawa własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 12 października 2009 r. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ.P.TM.7119-D/1/2008 z dnia 4 września 2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 577 Łąck – Ruszki na odcinku Łąck-Gąbin w km 0+105,97 do 9+419,13 wraz z brakującą infrastrukturą techniczną” – położone w obrębie:

  1.  Łąck, gm. Łąck – działka nr 562/2  o pow. 428 m2,
  2.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 52/1 o pow. 24 m2,
  3.  Zdwórz, gm. Łąck – działka nr 155/3 o pow. 38 m2,

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią decyzji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, pokój nr 203.  Sygn.akt: SPN-P.7724/264/10,SPN-P.7724/254/10 i SPN-P.7724/239/10.

Czas wytworzenia informacji: 2012-07-16 10:27:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Leszek Chemperek
Czas udostępnienia informacji: 2012-07-16 10:28:25 Osoba udostępniająca informację: Leszek Chemperek
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1184