Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ODSZKODOWAWCZEGO ZA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W GMINIE PIONKI - DZIAŁKA NUMER 532/5 ORAZ 532/9
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – informuje, że toczy się postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 532/5 o pow. 0,0105 ha oraz 532/9 o pow. 0,0032 ha, położoną w gminie Pionki, obręb Sucha, która na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 5/09 z dnia 21 sierpnia 2009r. znak: WI.R-PP/7119-Rd/3/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 787 relacji Pionki-Zwoleń na odc. Od km 9+940 do km 12+730 wraz z przebudową mostu na rowie melioracji szczegółowych R-A w km 10+905 w miejscowości Sucha” stała się własnością Województwa Mazowieckiego z dniem 18 września 2009r.

Czas wytworzenia informacji: 2012-10-02 16:16:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Dariusz Górecki
Czas udostępnienia informacji: 2012-10-02 16:16:41 Osoba udostępniająca informację: Dariusz Górecki
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1284