Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OGŁOSZENIE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH STWIERDZENIA NABYCIA PRZEZ GMINĘ KOWALA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - GMINA KOWALA, OBRĘB KOSÓW MNIEJSZY, DZ. NR 51/2, 52/4
A A A

Wojewoda Mazowiecki – stosownie do art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - informuje, że na wniosek Wójta Gminy Kowala z dnia 6 lutego 2015 r. znak: BI.6822.1.2015.DK, uzupełniony przy piśmie z dnia 31 marca 2015 r.
znak: BI.6822.1.2015.EK, toczą się postępowania administracyjne, w sprawach wydania decyzji potwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Gminę Kowala prawa własności nieruchomości, oznaczonych na mapie sytuacyjnej do celów prawnych jako działki:

  • numer 51/2 o powierzchni 0,0289 ha,
  • numer 52/4 o powierzchni 0,0231 ha,

położonych w gminie Kowala, obręb Kosów Mniejszy, zajętych pod drogę publiczną - gminną Nr 3439001 (obecnie Nr 350601W) Kosów – Trablice.

Czas wytworzenia informacji: 2015-07-01 10:34:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas udostępnienia informacji: 2015-07-01 10:35:53 Osoba udostępniająca informację: Ewa Kraszewska-Suliba
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 31