Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
ODDZIAŁ INFORMACJI ZARZĄDCZEJ - FIN - VI
A A A

Oddział Informacji Zarządczej - FIN-VI

Kierownik:

Jolanta Jabłonkowska

Telefon: 22 695 63 29,
pokój 215
e-mail: jjablonkowska@mazowieckie.pl

 

Zakres działania

1)    wspomaganie procesów decyzyjnych kierownictwa Urzędu, dyrektorów wydziałów, kierownictwa zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej;
2)    realizacja zadań związanych z informacją zarządczą, w szczególności integracją danych pozyskiwanych w Urzędzie, zespolonych służbach, inspekcjach i strażach wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej;
3)    opracowywanie szczegółowych analiz i zestawień dotyczących planu i wykonania budżetu województwa mazowieckiego na potrzeby kierownictwa Urzędu;
4)    realizacja zadań związanych z rocznym planem działania Urzędu i analizą ryzyka,
5)    monitoring otoczenia administracyjnego i gospodarczego, w szczególności bieżąca informacja na temat skutków finansowych dla budżetu Wojewody projektowanych ustaw;
6)    opracowywanie, we współdziałaniu z właściwymi wydziałami, zespolonymi służbami,
inspekcjami i strażami wojewódzkim oraz Państwową Strażą Rybacką, zbiorczych sprawozdań kwartalnych i rocznych z wykonania budżetu Wojewody, w układzie zadaniowym;
7)    opracowywanie i przygotowywanie, we współdziałaniu z właściwymi wydziałami,
zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi oraz Państwową Strażą Rybacką, materiałów planistycznych do projektu budżetu w układzie zadaniowym;
8)    przygotowywanie projektów zmian w budżecie zadaniowym w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie;
9)    nadzorowanie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu w układzie zadaniowym Wojewody sporządzanej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie
oraz Państwową Straż Rybacką;
10)     koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

Czas wytworzenia informacji: 2013-12-27 10:21:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Marcin Jakubczyk
Czas udostępnienia informacji: 2013-04-03 15:38:05 Osoba udostępniająca informację: Marcin Jakubczyk
Czas modyfikacji informacji: 2013-12-27 10:23:14 Osoba modyfikująca informację: Marcin Jakubczyk
  ilość odwiedzin: 1684