Znajdujesz się na archiwalnej stronie BIP
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Aktualna strona znajduje się pod adresem
bip.mazowieckie.pl

Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej Biultetyn Informacji Publicznej
Strona główna BIP  Strona główna MUW  Redakcja  Pomoc  Mapa witryny  Szukaj  Kontakt
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
A A A

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 04.06.2012r. została wydana decyzja nr 9/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Grodzisk Mazowiecki – Kamion na odcinku: od km 48+546,54 do km 48+858,03 wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez rzekę Pisia Gągolina oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej w miejscowości Żyrardów, na terenie gminy Żyrardów, powiatu żyrardowskiego, woj. mazowieckiego.

Inwestorem przedsięwzięcia jest zarządca drogi, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, działający w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach - numery działek po podziale): działki nr ew. obręb 7 Żyrardów: 7003, 7186/1, 7186/2, 7631, 7193/6 (7193/8, 7193/7), 7207 (7207/1, 7207/2), 7217/2 (7217/5, 7217/6), 7218/1 (7218/14, 7218/15), 7218/3 (7218/12, 7218/13), 7218/6 (7218/10, 7218/11), 7219/2 (7219/3, 7219/4), 7220 (7220/1, 7220/2), 7222 (7222/1, 7222/2).

Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego: działki nr ew. obręb 7 Żyrardów: 7207, 7219/2.

Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja do wglądu znajduje się w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 603, w godzinach 12-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.).

Znak sprawy: WIŚ-II.7820.2.162.2012.MK3


 

Czas wytworzenia informacji: 2012-06-15 13:17:00 Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację: Anna Czajkowska
Czas udostępnienia informacji: 2012-06-15 15:35:16 Osoba udostępniająca informację: Anna Czajkowska
Czas modyfikacji informacji: Osoba modyfikująca informację:
  ilość odwiedzin: 1236